תנ"ך - ונקנה השדה בארץ הזאת אשר׀ אתם אמרים שממה היא מאין אדם ובהמה נתנה ביד הכשדים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...