תנ"ך - ירמיהו פרק לב פסוק ח - ויבא אלי חנמאל בן־דדי כדבר ה' אל־חצר המטרה ויאמר אלי קנה נא את־שדי אשר־בענתות אשר׀ בארץ בנימין כי־לך משפט הירשה ולך הגאלה קנה־לך ואדע כי דבר־ה' הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...