תנ"ך - ירמיהו פרק לג פסוק ו - הנני מעלה־לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...