תנ"ך - ירמיהו פרק לד פסוק ב - כה־אמר ה' אלהי ישראל הלך ואמרת אל־צדקיהו מלך יהודה ואמרת אליו כה אמר ה' הנני נתן את־העיר הזאת ביד מלך־בבל ושרפה באש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...