תנ"ך - ירמיהו פרק לד פסוק ח - הדבר אשר־היה אל־ירמיהו מאת ה' אחרי כרת המלך צדקיהו ברית את־כל־העם אשר בירושלם לקרא להם דרור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...