תנ"ך - ירמיהו פרק לז פסוק יב - ויצא ירמיהו מירושלם ללכת ארץ בנימן לחלק משם בתוך העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...