תנ"ך - ושבו הכשדים ונלחמו על־העיר הזאת ולכדה ושרפה באש: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...