תנ"ך - ירמיהו פרק לח פסוק ג - כה אמר ה' הנתן תנתן העיר הזאת ביד חיל מלך־בבל ולכדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...