תנ"ך - ירמיהו פרק לט פסוק ז - ואת־עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים לביא אתו בבלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...