תנ"ך - ירמיהו פרק ד פסוק יד - כבסי מרעה לבך ירושלם למען תושעי עד־מתי תלין בקרבך מחשבות אונך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...