תנ"ך - מעי׀ מעי ׀ אחולה אוחילה קירות לבי המה־לי לבי לא אחרש כי קול שופר שמעתי שמעת נפשי תרועת מלחמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...