תנ"ך - ירמיהו פרק ד פסוק ה - הגידו ביהודה ובירושלם השמיעו ואמרו ותקעו תקעו שופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל־ערי המבצר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...