תנ"ך - ואם־אמרים אתם לא נשב בארץ הזאת לבלתי שמע בקול ה' אלהיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...