תנ"ך - כי התעתים התעיתם בנפשותיכם כי־אתם שלחתם אתי אל־ה' אלהיכם לאמר התפלל בעדנו אל־ה' אלהינו וככל אשר יאמר ה' אלהינו כן הגד־לנו ועשינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...