תנ"ך - והמה אמרו אל־ירמיהו יהי ה' בנו לעד אמת ונאמן אם־לא ככל־הדבר אשר ישלחך ה' אלהיך אלינו כן נעשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...