תנ"ך - ירמיהו פרק מג פסוק יא - ובאה ובא והכה את־ארץ מצרים אשר למות למות ואשר לשבי לשבי ואשר לחרב לחרב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...