תנ"ך - אמרת אוי־נא לי כי־יסף ה' יגון על־מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...