תנ"ך - ירמיהו פרק מו פסוק י - והיום ההוא לאדני ה' צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני ה' צבאות בארץ צפון אל־נהר־פרת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...