תנ"ך - ירמיהו פרק מו פסוק יג - הדבר אשר דבר ה' אל־ירמיהו הנביא לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את־ארץ מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...