תנ"ך - ירמיהו פרק מו פסוק יח - חי־אני נאם־המלך ה' צבאות שמו כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...