תנ"ך - ירמיהו פרק מו פסוק כב - קולה כנחש ילך כי־בחיל ילכו ובקרדמות באו לה כחטבי עצים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...