תנ"ך - ירמיהו פרק מו פסוק כג - כרתו יערה נאם־ה' כי לא יחקר כי רבו מארבה ואין להם מספר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...