תנ"ך - ירמיהו פרק מו פסוק כד - הבישה בת־מצרים נתנה ביד עם־צפון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...