תנ"ך - ירמיהו פרק מו פסוק ג - ערכו מגן וצנה וגשו למלחמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...