תנ"ך - ספר ירמיהו פרק מח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים