תנ"ך - שדד מואב ועריה עלה ומבחר בחוריו ירדו לטבח נאם־המלך ה' צבאות שמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...