תנ"ך - ירמיהו פרק מח פסוק יח - רדי מכבוד ישבי ושבי בצמא ישבת בת־דיבון כי־שדד מואב עלה בך שחת מבצריך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...