תנ"ך - ירמיהו פרק מח פסוק כ - הביש מואב כי־חתה הילילי הילילו ׀ וזעקי וזעקו הגידו בארנון כי שדד מואב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...