תנ"ך - ירמיהו פרק מח פסוק כא - ומשפט בא אל־ארץ המישר אל־חלון ואל־יהצה ועל־מופעת מיפעת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...