תנ"ך - ירמיהו פרק מח פסוק כח - עזבו ערים ושכנו בסלע ישבי מואב והיו כיונה תקנן בעברי פי־פחת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...