תנ"ך - ירמיהו פרק מח פסוק לא - על־כן על־מואב איליל ולמואב כלה אזעק אל־אנשי קיר־חרש יהגה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...