תנ"ך - ירמיהו פרק מח פסוק לה - והשבתי למואב נאם־ה' מעלה במה ומקטיר לאלהיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...