תנ"ך - ירמיהו פרק מח פסוק מ - כי־כה אמר ה' הנה כנשר ידאה ופרש כנפיו אל־מואב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...