תנ"ך - ירמיהו פרק מח פסוק מו - אוי־לך מואב אבד עם־כמוש כי־לקחו בניך בשבי ובנתיך בשביה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...