תנ"ך - ירמיהו פרק מח פסוק ו - נסו מלטו נפשכם ותהיינה כערוער במדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...