תנ"ך - כי יען בטחך במעשיך ובאוצרותיך גם־את תלכדי ויצא כמיש כמוש בגולה כהניו ושריו יחד יחדיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...