תנ"ך - עזבה יתמיך אני אחיה ואלמנותיך עלי תבטחו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...