תנ"ך - ירמיהו פרק מט פסוק יד - שמועה שמעתי מאת ה' וציר בגוים שלוח התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...