תנ"ך - ירמיהו פרק מט פסוק כ - לכן שמעו עצת־ה' אשר יעץ אל־אדום ומחשבותיו אשר חשב אל־ישבי תימן אם־לוא יסחבום צעירי הצאן אם־לא ישים עליהם נוהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...