תנ"ך - ירמיהו פרק מט פסוק כא - מקול נפלם רעשה הארץ צעקה בים־סוף נשמע קולה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...