תנ"ך - לקדר׀ ולממלכות חצור אשר הכה נבוכדראצור נבוכדראצר מלך־בבל כה אמר ה' קומו עלו אל־קדר ושדדו את־בני־קדם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...