תנ"ך - ירמיהו פרק מט פסוק לח - ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים נאם־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...