תנ"ך - הנני מביא עליך פחד נאם־אדני ה' צבאות מכל־סביביך ונדחתם איש לפניו ואין מקבץ לנדד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...