תנ"ך - לאדום כה אמר ה' צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...