תנ"ך - ירמיהו פרק מט פסוק ט - אם־בצרים באו לך לא ישארו עוללות אם־גנבים בלילה השחיתו דים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...