תנ"ך - ירמיהו פרק ה פסוק כד - ולוא־אמרו בלבבם נירא נא את־ה' אלהינו הנתן גשם וירה יורה ומלקוש בעתו שבעת חקות קציר ישמר־לנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...