תנ"ך - ירמיהו פרק ה פסוק לא - הנבאים נבאו בשקר והכהנים ירדו על־ידיהם ועמי אהבו כן ומה־תעשו לאחריתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...