תנ"ך - כי תשמחי תשמחו כי תעלזי תעלזו שסי נחלתי כי תפושי תפושו כעגלה דשה ותצהלי ותצהלו כאברים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...