תנ"ך - בושה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...