תנ"ך - הריעו עליה סביב נתנה ידה נפלו אשויתיה אשיותיה נהרסו חומותיה כי נקמת ה' היא הנקמו בה כאשר עשתה עשו־לה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...